FRAFLYTNING

Hvis du ønsker at opsige dit lejemål, skal dette altid ske skriftligt. 

Du kan med fordel udfylde formularen "Opsigelse" under menupunktet "Formularer". Du er også velkommen til at sende din opsigelse til os pr. e-mail eller brev, ligesom du naturligvis også kan aflevere den på vores kontor. Du vil i løbet af nogle dage modtage en bekræftelse på din opsigelse.

Lejligheder kan opsiges med 3 måneders varsel, og huse kan opsiges med 4 måneders varsel (fra den 1. i en måned), med mindre andet er nævnt i lejekontrakten.

Vi vil naturligvis forsøge en hurtigere genudlejning, såfremt lejer ønsker at fraflytte lejemålet før opsigelsesperiodens udløb.

Lejer skal være fraflyttet lejemålet senest 14 dage før lejemålets ophør (istandsættelsesperiode).

Lejer bedes kontakte udlejer for aftale om flyttesyn. Det bemærkes, at lejemålet skal være ryddet og rengjort (se nedenfor), inden et flyttesyn kan gennemføres. Såfremt lejemålet ikke er ryddet og rengjort inden flyttesynet, vil opsigelsesperioden blive tilsvarende forlænget.​

Lejer bedes være opmærksom på følgende i forbindelse med fraflytning af lejemålet:

  • Det lejede skal afleveres i rengjort stand, dvs. gulve, skabe, skuffer, hårde hvidevarer, kummer, vaske, badekar, kælderrum, altan, vinduer, fliser og andet skal være grundigt rengjort.
  • Eventuelle klistermærker skal være fjernet fra fliser og døre.
  • Rullegardiner, persienner samt gardiner og beslag til samme nedtages.
  • Diverse huller i vægge skal IKKE fyldes - dette gøres af maleren i forbindelse med istandsættelse af lejemålet.
  • Udgifter i forbindelse med efterladte effekter betales af fraflytter.

Selve istandsættelsen af lejemålet må ikke udføres af lejer selv. Denne opgave skal udføres af professionelle håndværkere, som er bestilt og godkendt af udlejer.

Ved fraflytning betaler lejer evt. gebyrer for aflæsning af diverse målere, såfremt flytningen ikke sker samtidig med den årlige aflæsning af målerne.

Udlejer sørger for aflæsning af lejemålets målere, ligesom vi melder flytning til de respektive forsynings-selskaber. Såfremt lejer selv indberetter el-aflæsning, kan dette medføre et ekstra flyttegebyr til lejer fra forsyningsselskabet.

Åbningstider

Mandag - fredag: 8.30 - 14.00

Lørdag & søndag: lukket

KBC BOLIG I/S

Gl. Aalborgvej 95

8800 Viborg  

Cookiedeklaration

Kontakt​

Telefon: 86 62 38 22

E-mail: post@kbc-bolig.dk